ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα
Интересное в сети
Сообщество Интересное в сети ждёт тебя.
В интернете так много интересного. А мы помогаем вам его найти.